Ги поврзуваме купувачите и продавачите ширум светот создавајќи економски можности за сите.

Што е Погон?
ПОГОН е социјално претпријатие основано од Здружението ЕСЕ во 2020 година, како платформа за е-продажба (www.pogon.mk).

Кон што се стреми?
pogon.mk  е платформа која овозможува изложување, пласирање и промоција на производи и услуги со цел поддршка на неформални и мали формални производители или обезбедувачи на услуги.

За што ќе се користат средствата?
pogon.mk  е основано, како дел од Здружението ЕСЕ и има за цел непречано обезбедување на потребните правни и психолошки услуги на жените кои претрпеле семејно насилство.

Партнери

Главно мени