За техничката исправност на производите е одговорен производителот, Погон не одговара  и не гарантира за исправноста на производите кои се продаваат на платформата и состојбата во која се испорачани.

Во случај на оштетување на производите или пак доколку доставениот производ не одговара на дадените спецификации и опис, или пак производот е нецелосен, можен е поврат на средствата или пак замен на производот од страна на продавачот во рок од 15 дена од денот на прием.

Главно мени