Начинот на испорака на производите кои сте ги нарачале е одреден од секој изложувач засебно. Покрај секој производ, а во рамки на секоја од продавниците, можете да најдете детален опис на текот на испорака.

Главно мени