НА КОГО МУ ПОМОГНАВМЕ

Помогнавме на над 250 жени жртви на семејно насилство.

Обезбедивме правна помош на 130 жени.

Обезбедивме психолошка поддршка на 140 жени.

Успеавме да поттикнеме храброст кај 135 жени да ја напуштат насилната средина.

Помогнавме на над 300 деца да живеат во подобра семејна средина.

Помогнавме во процесот на осамостојување на над 200 жени жртви на психичко, физичко и сексуално насилство.

Главно мени