Обука за моделирање и кроење наменета за жени кои претрпеле семејно насилство

modeliranje i kroenje1

Како дел од редовните напори на ЕСЕ за поддршка на жените кои претрпеле семејно насилство во насока на економско осамостојување и одржливост, на 05 и 06 октомври во соработка со дизајнерката Антонија Гугинска за корисничките на Центарот за правна помош во ЕСЕ беше спроведена обука за моделирање и кроење. Оваа обука е дел од серијата обуки кои овие жени ќе ги добијат во текот на Октомври 2022 година.

Главно мени