Работилници за изработка на накит

  • rabotilnici 25 i 26.05 7
  • rabotilnici 25 i 26.05 6
  • rabotilnici 25 i 26.05 4
  • rabotilnici 25 i 26.05 3
  • rabotilnici 25 i 26.05 2
  • rabotilnici 25 i 26.05 1
  • rabotilnici 25 i 26.05 5
  • rabotilnici 25 i 26.05 7

На 25 и 26 мај, 2023 година, одржавме уште две работилници за изработка на накит од епоксидна смола во кои се склучија најмалку 5 жени кои користеле услуги во Центарот за правна помош на ЕСЕ. Овие работилници претставуваат продолжување на процесот на создавање на нова линија на накит за ПОГОН кој започна во април за време на Социјалниот камп “ПОГОН” во Крушево и продолжи на 18 и 19 мај.

За време на работилниците, жените работеа на изработка на финални продукти на накит од епоксидна смола.

Главно мени