Почеток на процесот на создавање на накит „Погон”

 • Rabotilnici 18 i 19.05 1
 • Rabotilnici 18 i 19.05 2
 • Rabotilnici 18 i 19.05 3
 • Rabotilnici 18 i 19.05 4
 • Rabotilnici 18 i 19.05 5
 • Rabotilnici 18 i 19.05 7
 • Rabotilnici 18 i 19.05 8
 • Rabotilnici 18 i 19.05 9
 • Rabotilnici 18 i 19.05 10
 • Rabotilnici 18 i 19.05 11
 • Rabotilnici 18 i 19.05 12
 • Rabotilnici 18 i 19.05 13
 • Rabotilnici 18 i 19.05 14
 • Rabotilnici 18 i 19.05 15
 • Rabotilnici 18 i 19.05 17
 • Rabotilnici 18 i 19.05 18
 • Rabotilnici 18 i 19.05 19
 • Rabotilnici 18 i 19.05 20
 • Rabotilnici 18 i 19.05 21
 • Rabotilnici 18 i 19.05 22
 • Rabotilnici 18 i 19.05 23
 • Rabotilnici 18 i 19.05 24

На 18 и 19 мај, 2023 година, одржавме две работилници за изработка на накит од епоксидна смола во кои се склучија најмалку 5 жени кои користеле услуги во Центарот за правна помош на ЕСЕ. Овие работилници претставуваат продолжување на порцесот на создавање на нова линија на накит за ПОГОН кој започна во април за време на Социјалниот камп “ПОГОН” во Крушево.

За време на работилниците, жените имаа можност да се запознаат со техниката за изработка на накит од епоксидна смола, и да започнат со моделирање/изработка на веќе договорениот дизајн на производи.

Главно мени